Glöm inte släcka ljusen

40% av alla bränder i flerbostadshus inträffar i december! Lämna därför inte levande ljus obevakade! Kontrollera batteriet i din brandvarnare en gång/månad. Byt batteri varje år t.ex. 1 december. 

P-tillstånd 2019

Parkeringstillstånd för 2019 kan hämtas i föreningslokalen Fredrika Bremers gata 1

17/1 kl. 18 – 18.30, 19/1 12 – 12.30, 20/1 12 – 12.30 samt 24/1 18 – 18.30. Det gamla tillståndet gäller t.o.m. 31/1.