Årsstämma 2021

Snart dags för årsstämma. Hur den kommer att genomföras kommer att framgå av kallelsen.