Dagsarkiv: 2021-05-08

Sortering av matavfall

Från 1 januari 2023 ska alla hushåll i Stockholm, både villor och flerfamiljshus, sortera ut sitt matavfall. Matavfallshämtning är kostnadsfri för flerfamiljshus om det finns goda hämt-förhållanden och om hämt-frekvensen är en gång i veckan. Samtidigt som våra kostnader minskar så bidrar vi till en bättre miljö. Styrelsen ser över hur sortering av matavfall ska kunna genomföras. Vi planerar ett matavfallskärl vid varje hushålls-sopmolok som vi har. Vid FB 1 omvandlas den tidigare tidningspappersmoloken efter viss ombyggnad för att fungera för matavfall. Vid FB 17 och FB 34 planeras för en annan typ av kärl.