Installation av säkerhetsdörrar på loftgångarna

Schema för installationen är utdelad i postboxarna för berörda. Där finns också information om tillval man kan göra, samt kontaktuppgifter till Prodoor. Tillval får man bekosta själv.