Postboxar (fastighetsboxar)

är nu installerade i loftgångshusen och nycklar utdelade till samtliga berörda.