Dagsarkiv: 2022-03-08

Väsentliga händelser under 2022 – takbyte och installation av solceller

Byggarbete - Playmobil -siffror 70560 Shop - Eurotoys.se

Under de kommande månaderna påbörjas arbetet med att byta föreningens tak samt installation av solceller.

Starten sker samtidigt i Fredrika Bremers Gata 1-3-5 samt Fredrika Bremers Gata 15-17, där arbetet (takbyte & installation av solceller) för varje huskropp beräknas ta upp till 3 månader. 

Under tiden som arbetet pågår får man räkna med att det kan finnas byggställningar uppe och allt vad det innebär vid ett byggarbete. De boenden som har uteplatser kan fortsatt nyttja sina uteplatser enligt de förutsättningar som finns. Det mesta av arbetena kommer, av naturliga skäl, att ske på taken och det finns i dagsläget inget behov av tillträde till lägenheterna. 


Mer info om de övriga huskropparna i föreningen kommer vid ett senare tillfälle.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Schaletten-Modisten 
🙂