Att bo i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt hyr du lägenheten av fastighetsägaren, i detta fall bostadsrättsföreningen. Man bör ha ett skriftligt hyreskontrakt, och har alltid rätt att få det av hyresvärden. På detta kontrakt ska hyres- och uppsägningstid stå. För förstahandskontrakt är hyrestiden ofta obegränsad. Uppsägningstiden får inte vara längre än tre månader för bostäder.

Hyra för lägenheten betalas månadsvis i förskott.

Hyresvärden ansvarar för att underhålla och reparera lägenheten. Hyresgästen är dock ansvarig för skador som uppkommer genom vårdslöshet. Hyresgästen får på egen bekostnad utföra målning eller tapetsering. Om detta försämrar lägenhetens bruksvärde ska hyresvärden ersättas för skadan. Man får inte göra några andra förändringar i lägenheten utan hyresvärdens tillåtelse.

Lägenhetsbyte

Överlåtelse av hyresrätten får normalt inte ske utan hyresvärdens tillstånd. Hyresrätten kan överlåtas vid byte av lägenhet, eller till en närstående person som bott med hyresgästen en längre tid.

Andrahandsuthyrning

För uthyrning i andra hand behövs hyresvärdens tillstånd. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är t.ex. sjukdom eller tillfälligt arbete på annan ort. Avtalet mellan hyresvärd och hyresrätt (förstahandskontraktet) gäller fortfarande, och det är den som hyr ut i andra hand som är ansvarig gentemot andrahandshyresgästen.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, klicka här.