Bilparkering

Det finns fyra parkeringar:

 • Vid Fredrika Bremers Gata 1 (FB1)
 • Vid Jenny Nyströms Gata 10 (JN10)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 21 (FB21)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 34 (FB34)

På parkeringarna vid FB 1, JN 10 samt FB 34 finns ett antal besöksplatser:

Besöksplatser

För att parkera och betala på besöksplats behöver man ladda ner en parkeringsapp, MobilPark via Google Play eller App Store. Instruktioner framgår via anslag vid parkeringarna. Där finns också ett telefonnummer om du behöver hjälp.

Parkeringsautomaterna som fanns tidigare har successivt monterats bort.

För besöksplats gäller avgift dygnet runt alla dagar. Bilar som står på besöksparkering utan giltig betalning kommer att bötesbeläggas via Aimo Park. Detsamma gäller bilar som står på hyresplats utan giltigt parkeringstillstånd för just den hyresplatsen.

Hyresplatser

Övriga p-platser är hyresplatser som kostar 400 kr per månad att hyra. Hyresplatserna är numrerade, och varje hyresplatsinnehavare får själv fylla i nummer på sitt parkeringstillstånd för den p-plats man hyr.

Ansökan om hyresplats ställs till föreningens styrelse: info@schalettenmodisten.se

Uppsägning av hyresplats

Uppsägning av hyresplats skall ske skriftligen, via e-post till boa@riksbyggen.se  eller vanlig post till:

Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Uppsägningstiden är 3 månader.

Ange:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer (föreningens)
 • Bostadsrättsföreningens namn (Brf Schaletten-Modisten)
 • P-platsnummer
 • Från vilket datum uppsägningen gäller

Det går även bra att ringa vid frågor på tfn 0771-860 860

I samband med uppsägning av hyresplats skall parkeringstillståndet återlämnas till styrelsen.

Laddstolpar

Installation av laddstolpar för elbilar är nu slutförd för parkeringarna vid FB1 och FB21.
Om du vill använda en laddstolpe krävs:

 • En hyresplats med laddstolpe (en hyresplats kostar i dagsläget 400kr/månad).
  • För att hyra p-plats eller byta p-plats till en med laddstolpe: kontakta föreningen via info@schalettenmodisten.se
 • Ett laddabonnemang hos företaget Elaway.
  • Laddabonnemang hos Elaway kostar i dagsläget 69kr/mån.

Elen kostar enligt föreningens rörliga pris + 1 krona per kWh.

För att skaffa ett laddabonnemang:

Gå in på Elaways hemsida https://elaway.io/se och välj För elbilsägare/Beställ laddabonnemang.
Här finns en guide till hur man gör om inte Elaways hemsida ger tillräcklig info:
http://schalettenmodisten.se/wp/wp-content/uploads/2023/10/Guide-Elaway-app.pdf