Ekonomifrågor

Ekonomisk förvaltning

I ekonomiska förvaltningsfrågor, exempelvis hyres/avgiftsfrågor eller andrahandsuthyrningsfrågor skall du kontakta vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen.

Riksbyggen kan nås per:
Telefon 0771-860 860
Internet www.riksbyggen.se (Riksbyggens hemsida)

Om du säljer din bostadsrätt skall kontrakt, medlemsansökningar mm skickas till Riksbyggen (inte till styrelsen).

Om du sätter om lån eller liknande, och av banken får ett ”Meddelande om pantsättning av bostadsrätt” skall även det skickas till Riksbyggen.

Adress:

Riksbyggen
Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås