Namnskyltar

Det är inte tillåtet att sätta upp egna namnskyltar på infotavlan i trappuppgången – framför allt skall det inte behövas, eftersom detta skall göras av vår tekniska förvaltare (gäller även namnskylt på brevinkastet).

Det är du själv som meddelar att namnskylten ska bytas eller uppdateras. Om du är nyinflyttad, om du bytt namn, flyttat ihop/isär eller hyrt ut lägenheten i andra hand, ska du alltså själv kontakta vår tekniska förvaltare för tillverkning och montering av nya namnskyltar.

För andrahandsuthyrning behövs förstås föreningens tillstånd.

Bleknade namnskyltar

Eftersom namn på postfack vid ytterdörrarna i loftgångshusen har blekts av solen så har vi utformat en word-mall i vilken var och en själva kan fylla i sina namn, skriva ut och byta ut vid behov (den tekniska förvaltaren byter bara namnskylt i samband med inflyttning).

Mallen finns för nedladdning. Ladda ner