Lägenhetsnumrering

Varje lägenhet i föreningen har i alla år haft ett (i föreningen) unikt lägenhetsnummer. Detta kommer även fortsättningsvis att användas av föreningen i administrativa syften.

Enligt nya regler från Lantmäteriet och lagen om lägenhetsnumrering (2006:378) ska alla lägenheter i flerbostadshus nu även ha en ny, standardiserad, form av numrering. Detta innebär att varje lägenhet i vår förening har fått ett nytt, extra, lägenhetsnummer, som är unikt per adress men inte unikt i föreningen.

Dina lägenhetsnummer (både föreningens och lantmäteriets) står på namn/lägenhetstavlan i din trappuppgång, efter ditt namn, med det nya lantmäterinumret inom parentes efter föreningens lägenhetsnummer.

En översiktlig lista med våra adresser och lägenhetsnummer hittar du här nedan.

En mer detaljerad samling ”ritningar” över lägenhetsnumren i varje trappuppgång/loftgång/korridor hittar du här.