Störningar

Hänsyn

Före kl 08:00 (09:00 på lördagar och söndagar) samt efter kl 22:00 (23:00 på fredagar och lördagar) skall dina grannar kunna förvänta sig att du dämpar musiken och undviker badvattenupptappning, dammsugning, maskintvätt, att borra i väggarna och annat som kan störa deras nattsömn.

Om du avser att föra oväsen före 08:00 (09:00 på lördagar och söndagar) eller efter kl 22:00 (23:00 på fredagar och lördagar), exempelvis i samband med fest, förvarna gärna dina grannar genom att sätta upp anslag i trappuppgången (kanske även i uppgångarna bredvid?) eller rentav ringa på hos dem.

Tolerans

Bor man i flerfamiljshus måste man vara beredd att visa litet tolerans. Vissa störningar får man stå ut med, framför allt om de inte upprepas ofta. Dessutom kan det vara du själv som stör dina grannar nästa gång…

Åtgärder

Vi är inte anslutna till någon störningsjour eller liknande.

Detta innebär att den som blir utsatt för oacceptabla störningar i första hand själv skall ta personlig kontakt med den som stör. Vid upprepade eller fortsatta störningar, trots klagomål, bör den som är utsatt ta kontakt med övriga grannar för att, om dessa också känner sig utsatta, gemensamt föra ärendet vidare till förvaltaren. Om direkt ingripande krävs skall den störde ringa polisen (inte styrelsen).

Upprepade störningar trots klagomål från flera grannar kan leda till tillsägelse från föreningen, och flera tillsägelser kan leda till vräkning från hyreslägenhet respektive avhysning och tvångsförsäljning av bostadsrättslägenhet.

Uteliggare, brottslighet och skadegörelse

Den som observerar uteliggare som bosätter sig i trappuppgång, källare eller dylikt, skall själv ringa till polisen omgående, så att polisen kan ta förövaren på bar gärning, ingripa och omhänderta densamme. Detsamma gäller vid brottslighet och skadegörelse.
Man kan ringa anonymt om man är rädd för repressalier eller dylikt.

Den som upptäcker skada på enskild egendom (till exempel ytterdörr eller källarförråd)efter intrång, inbrott, skadegörelse eller annan brottslighet bör i första hand kontakta ägaren, som i sin tur bör kontakta polisen och, i mån av reparationsbehov, den tekniska förvaltaren.

Om ägaren inte kan identifieras bör man kontakta den tekniska förvaltaren.

Den som upptäcker skada på föreningens egendom bör kontakta den tekniska förvaltaren.