Motioner till årsstämman i maj 

Enligt §31 i stadgarna ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 1 februari. Styrelsen har beslutat att förlänga den tiden till 31 mars. Skicka din motion till: info@schalettenmodisten.se.

Motionen ska innehålla ett förslag till föreningsstämman att ta ställning till, den kan även innehålla en motivering eller underlag till förslaget.