Parkering

Det finns fyra parkeringar:

 • Vid Fredrika Bremers Gata 1 (FB1)
 • Vid Jenny Nyströms Gata 10 (JN10)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 21 (FB21)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 34 (FB34)

På parkeringarna vid Fredrika Bremers Gata 1, Jenny Nyströms Gata 10 samt Fredrika Bremers Gata 34 finns ett antal besöksplatser:

 • på FB1 och FB34 i anslutning till respektive grovsoprum,
 • på JN10 raden mot Elsa Brändströms Gata

Övriga p-platser är hyresplatser som kostar 300 kr per månad att hyra.

Hyresplatserna är numrerade, och varje hyresplatsinnehavare får själv fylla i nummer på sitt parkeringstillstånd för den p-plats man hyr.

Varje parkering med besöksplatser är utrustad med biljettautomat:

 • För FB1 sitter automaten vid husgaveln till Fredrika Bremers Gata 1
 • För JN10 sitter automaten vid husgaveln till Fredrika Bremers Gata 5
 • För FB34 sitter automaten vid husgaveln till Fredrika Bremers Gata 36

För besöksplats gäller avgift dygnet runt alla dagar, 6 kr per timme eller maximalt 40 kr per dygn. Bilar som står på besöksparkering utan giltig parkeringsbiljett kommer att bötesbeläggas av Q-Park.

Detsamma gäller bilar som står på hyresplats utan giltigt parkeringstillstånd för just den hyresplatsen.

Ansökan om hyresplats ställs till föreningens styrelse.

Uppsägning av hyresplats skall ske skriftligen, via e-post till boa@riksbyggen.se, fax 021-40 85 60 eller vanlig post till:

Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Ange:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Bostadsrättsföreningens namn (Brf Schaletten-Modisten)
 • P-platsnummer
 • Från vilket datum uppsägningen gäller

Det går även bra att ringa vid frågor på tfn 0771-860 860

I samband med uppsägning av hyresplats skall parkeringstillståndet återlämnas till styrelsen.

Mopedparkering finns att hyra i f.d grovsoprummet vid Fredrika Bremers gata 1. Platserna hyrs ut på årsbasis för 300 kronor per år. Ansökan om mopedplats, samt uppsägning av mopedplats ställs till föreningens styrelse. Det är inte tillåtet att ställa sin moped i trapphus eller cykelkällare.