Bilparkering

Det finns fyra parkeringar:

 • Vid Fredrika Bremers Gata 1 (FB1)
 • Vid Jenny Nyströms Gata 10 (JN10)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 21 (FB21)
 • Vid Fredrika Bremers Gata 34 (FB34)

På parkeringarna vid FB 1, JN 10 samt FB 34 finns ett antal besöksplatser:

Övriga p-platser är hyresplatser som kostar 300 kr per månad att hyra. Hyresplatserna är numrerade, och varje hyresplatsinnehavare får själv fylla i nummer på sitt parkeringstillstånd för den p-plats man hyr.

För att parkera och betala på besöksplats behöver man ladda ner en parkeringsapp, MobilPark via Google Play eller App Store. Instruktioner framgår via anslag vid parkeringarna. Där finns också ett telefonnummer om du behöver hjälp.

Parkeringsautomaterna som fanns tidigare har successivt monterats bort.

För besöksplats gäller avgift dygnet runt alla dagar. Bilar som står på besöksparkering utan giltig betalning kommer att bötesbeläggas via Aimo Park. Detsamma gäller bilar som står på hyresplats utan giltigt parkeringstillstånd för just den hyresplatsen.

Ansökan om hyresplats ställs till föreningens styrelse: info@schalettenmodisten.se

Uppsägning av hyresplats skall ske skriftligen, via e-post till boa@riksbyggen.se  eller vanlig post till:

Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Uppsägningstiden är 3 månader.

Ange:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer (föreningens)
 • Bostadsrättsföreningens namn (Brf Schaletten-Modisten)
 • P-platsnummer
 • Från vilket datum uppsägningen gäller

Det går även bra att ringa vid frågor på tfn 0771-860 860

I samband med uppsägning av hyresplats skall parkeringstillståndet återlämnas till styrelsen.