Föreningen

Schaletten-Modisten drivs av oss som köpt lägenhet inom föreningen. Under den här rubriken kan du läsa mer om föreningens styrelse, styrelsearbetet och hitta diverse protokoll och andra viktiga dokument.