För nya boenden och mäklare

• Har ni några kommande avgiftsförändringar?

BRF Schaletten-Modisten har inga beslutade avgiftsförändringar för året 2021/2022.

• Har ni några kommande renoveringar?

BRF Schaletten-Modisten planerar att göra ett tak byte samt installera solceller på taken i samband med bytet, styrelsen utreder även installation av i laddstolpar för elbilar i samband med tak bytet och installationen av solceller. Dessa renoveringar är planerade att påbörjas under 2022 och för detta planeras inga avgiftshöjningar.

I övrigt beräknas solcellerna kunna sänka föreningens kostnader i och med egenproducerad el genom solceller.

• Vad ingår i avgiften?

I BRF Schaletten-Modisten ingår vatten och värme i avgiften (och trevliga grannar).

• Har föreningen tecknat försäkring för bostadsrättstillägg?

Nej, detta står boendet för själv och är boendets eget ansvar.

• Är det kö till parkeringsplatserna?

Nej, BRF Schaletten-Modisten har inga köer till dess parkeringsplatser. Vi har ett flertal parkeringsområden, däremot får du ställa dig i kö om du önskar dig en specifik parkeringsplats.

• Vart ska medlemskapet skickas?

Hyresgruppen EKC, Box 540, 721 09, Västerås

• Finns det övrig info som en spekulant/köpare bör känna till?

Du är välkommen att höra av dig till stylersen på BRF Schaletten-Modisten vid övriga frågor som inte besvarats.

Vi i styrelsen vill även tipsa dig om att läsa det alltid är bra att läsa igenom föreningens stadgar 🙂

Framtida renoveringar/underhåll

 • 2022
  – Byte av samtliga tak
  – Installation av solcellspaneler
  – Utredning om installation av laddstolpar för elfordon

Genomförda renoveringar/underhåll framtill 2021

 • 2021
  – Uppgradering av ytterdörrar till loftgångshus på Fredrika Bremers Gata 15, 17 samt Jenny Nyströms Gata 10, 12 och 14!
 • 2020
  – OVK-besiktning
  – Upprustning av bakgården till Fredrika Bremers Gata 34 där följande gjorde
  – Ett träddäck har byggts med 2 grillsplatser samt sittplatser
  – Buskar har planterats för bättre insynsskydd
 • 2019
  – Energideklaration
 • 2017/2016 –
  – Stambyte av samtliga badrum och kök i föreningen
  A) Byte VA-stammar
  B) Renovering badrum
  C) Byte av elstigar (d.v.s. modern el fram till ett nytt proppskåp)
  D) Ny tvättstuga i Fredrika Bremers Gata 34
  E) Byggnation av ny lägenhet
 • 2015 –
  – Tilläggsisolering, vindar
 • 2014 –
  – Målning av tak (2014 & 2015)
  – Byte av undercentraler
  – Installation fibernät (Tele2/Telenor)
 • 2012
  – Bytt fläktar för lägenheter på Jenny Nyströms Gata
  – Renovering av balkonger (2011 & 2012)
 • 2009 –
  – Energideklaration utförd
 • 2008 –
  – OVK-besiktning
 • 2007 –
  – Renovering av tvättstuga (2007 & 2003)
 • 2003 –
  – Installation av COAX-uttag (gamla ComHem, Tele2 from. 2020)
Ny lägenhet och vet inte jag ska ansluta mig till internet! konstig uttag! - Nätverk och uppkoppling