Tvättstugan

Föreningens tvättstugor är belägna i bottenplanet på Jenny Nyströms gata 14, samt källarplanet Fredrika Bremers gata 34. I JN 14 finns två månadstvättstugor och två veckotvättstugor, där tvättiderna är litet längre för månadstvättstugorna. Till varje tvättstuga hör även ett torkrum. Det finns även en grovtvättstuga, för tvätt av exempelvis mattor, med tillhörande torkskåp.

I FB 34 finns en tvättstuga som bokas med särskild nyckelbricka.

Man kommer in i lokalen med hjälp av nyckelbrickan som delats ut till varje lägenhet. Nyckelbrickan används även för att aktivera bokningspanelen innanför dörren. Instruktioner för bokning finns på väggen bredvid panelen.

Om du förlorar din bricka behöver du dels maila styrelsen om att du behöver en ny, dels betala för en ny bricka. Du kan då swisha betalningen till föreningen, via ett swish-nummer som du hittar här: https://schalettenmodisten.se/wp/kontaktvagar/styrelsen/

Ordningsregler för tvättstugan

 • Lämna tvättstugan som du själv önskar finna den, oavsett om den som använt tvättstugan före dig har slarvat:
  • Städa och gör ren tvättmaskin, sköljho, bord och torkskåp efter användning
  • Borsta av och töm luddfiltren på torktumlarna
  • Se till att det är rent och snyggt
  • Städmaterial finns i städskrubben
 • Det är inte tillåtet att tvätta mattor, filtar etc i vecko- och månadstvättstugorna; sådan tvätt skall tvättas i grovtvättstugan
 • Stäng alla dörrar efter avslutad tvätt!!!
  Detta är mycket viktigt eftersom bokningssystemet annars inte fungerar som det skall
 • Hundar och andra husdjur får inte tas med i tvättstugan
 • Barn får inte vistas i tvättstugan utan vuxens sällskap. Om så ändå sker är målsman skyldig att ersätta eventuellt uppkomna skador
 • Släpp inte in någon i tvättstugan, som inte har egen bricka
 • Rökning är inte tillåten i tvättstugan

Bokning och öppettider

 • Öppettider: Måndag–Söndag 06.00-23.00. Övrig tid är tvättstugan låst.
 • Tvättider:

Veckotvättstuga 1 & 2 samt FB 34

Måndag-Lördag Söndag
Pass 1 07:00-10:00
Pass 2 10:00-13:00 10:00-13:00
Pass 3 13:00-16:00 13:00-16:00
Pass 4 16:00-20:00

Månadstvättstuga 1 & 2 samt grovtvättstugan

Måndag-Lördag Söndag
Pass 1 07:00-11:00
Pass 2 11:00-15:00 11:00-15:00
Pass 3 15:00-20:00
Pass 4
 • Bokad tid faller bort två timmar efter starttid om man inte dessförinnan öppnar dörren till bokad tvättstuga. För att kunna tvätta om du kommer senare än så och tvättstugan inte hunnits bokas av någon annan: boka tiden igen
 • Det går inte att avboka ett påbörjat tvättpass
 • Bokning av ett nytt tvättpass kan göras under pågående tvättpass
 • Max tio pass per månad (löpande)
 • Torkrummen är tillgängliga en timme efter tvättpassets slut
 • 20:00 slås strömmen av till tvättmaskinerna

Belysning I tvättstugan

 • Det har hänt att jordfelsbrytaren löst ut vid JN 14, varvid korridorbelysningen slocknat. Det finns i så fall en grön återställningsknapp på det hänglåsförsedda metallskåpet längst ned till vänster på den stora tavlan med säkringar och annan elutrustning längst ned i huvudkorridoren.

Felanmälan av tvättstugan

Felanmälan görs till vår tekniska förvaltare Riksbyggen:

telefon : 0771-860 860 eller Riksbyggen.se och leta fram felanmälan

Kan göras dygnet runt.