Kontaktvägar

Kontaktvägar

Felanmälan:

Felanmälan görs till Riksbyggen.
Telefon 0771 – 86 08 60
Felanmälan kan även göras på www.riksbyggen.se

Vid felanmälan skall du ange:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Lägenhetsnummer
• Om du är hyres- eller bostadsrättsinnehavare
• Vilket objekt som det är fel på (om tillämpligt)
• Felets art och beskaffenhet
• Felets konsekvenser
• När felet inträffade
• Felets orsak (om känd)

Snöröjning och takskottning: ABC Fasadvård

Om taken behöver skottas, kontakta styrelsen : info@schalettenmodisten eller tel. 073-658 0195 Obs! telefonen avläses inte dagligen.

Ekonomisk förvaltning

I ekonomiska förvaltningsfrågor, exempelvis hyres/avgiftsfrågor eller andrahandsuthyrningsfrågor skall du kontakta vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen.

Riksbyggen kan nås per:
Telefon 0771 – 86 08 60
Internet www.riksbyggen.se (Riksbyggens hemsida)

Om du säljer din bostadsrätt skall kontrakt, medlemsansökningar mm skickas till Riksbyggen (inte till styrelsen).

Om du sätter om lån eller liknande, och av banken får ett ”Meddelande om pantsättning av bostadsrätt” skall även det skickas till Riksbyggen.

Adress:

Riksbyggen
Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Styrelsen

Styrelsen kan du kontakta om förvaltaren, i aktuellt ärende, hänvisar dit eller om du vill:

  • Deltaga i föreningsarbetet
  • Diskutera föreningens verksamhet
  • Lägga fram förslag som rör hela föreningen
  • Hyra lokalen, gästlägenheten eller ett extra förråd
  • Beställa nycklar till källare, tvättstuga e.d.
  • Låna något som föreningen har till utlåning
  • Göra en felanmälan angående trappstädning
Styrelsen kan nås per:
e-post info@schalettenmodisten.se
Telefon 073-658 0195 (telefonen är obemannad, avlyssnas ca 2 ggr/vecka)
Hemsida www.schalettenmodisten.se
Brev
Brf Schaletten-Modisten
Fredrika Bremers gata 1
129 50 Hägersten