Kontaktvägar

Kontaktvägar

Felanmälan:

Felanmälan görs till Riksbyggen.
Telefon 0771 – 86 08 60
Felanmälan kan även göras på www.riksbyggen.se

Akut felanmälan:

Akut felanmälan görs till Securitas Jourmontör och till styrelsen.

Telefon (styrelsen) 073 – 658 01 95
Mail (styrelsen) info@schalettenmodisten.se
Telefon (Securitas) 08 – 657 77 22

Vid felanmälan skall du ange:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Lägenhetsnummer
• Om du är hyres- eller bostadsrättsinnehavare
• Vilket objekt som det är fel på (om tillämpligt)
• Felets art och beskaffenhet
• Felets konsekvenser
• När felet inträffade
• Felets orsak (om känd)

Snöröjning och takskottning: ABC Fasadvård

Om taken behöver skottas, kontakta vår felanmälan via Riksbyggen 0771 – 86 08 60

Ekonomisk förvaltning

I ekonomiska förvaltningsfrågor, exempelvis hyres/avgiftsfrågor eller andrahandsuthyrningsfrågor skall du kontakta vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen.

Riksbyggen kan nås per:
Telefon 0771 – 86 08 60
Internet www.riksbyggen.se (Riksbyggens hemsida)

Om du säljer din bostadsrätt skall kontrakt, medlemsansökningar mm skickas till Riksbyggen (inte till styrelsen).

Om du sätter om lån eller liknande, och av banken får ett ”Meddelande om pantsättning av bostadsrätt” skall även det skickas till Riksbyggen.

Adress:

Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Styrelsen

Styrelsen kan du kontakta om förvaltaren, i aktuellt ärende, hänvisar dit eller om du vill:

  • Deltaga i föreningsarbetet
  • Diskutera föreningens verksamhet
  • Lägga fram förslag som rör hela föreningen
  • Hyra lokalen, gästlägenheten eller ett extra förråd
  • Beställa nycklar till källare, tvättstuga e.d.
  • Låna något som föreningen har till utlåning
  • Göra en felanmälan angående trappstädning

 

Styrelsen kan nås per:
Telefon 073-658 01 95 (telefonsvararen avlyssnas, telefonen är inte bemannad.)
E-post info@schalettenmodisten.se
Internet www.schalettenmodisten.se
Brev
Brf Schaletten-Modisten
Fredrika Bremers gata 1
129 50 Hägersten