Stor kostnad för containern

Vår senaste container blev mycket kostsam, 27.000 kr. Detta på grund av att någon boende ställt en färgburk i containern trots att det tydligt framgår av information både på hemsidan och i nyhetsbrev att man inte får det. Vi fick betala sanering av containern. Några boende fick även skor och kläder förstörda. Styrelsen beslutade därför på möte 5/10 att inte tillhandahålla container i framtiden.

Container 19-20 september

Container för grovsopor kommer till parkeringen Fredrika Bremers gata 1 helgen 19-20 september. Dessutom säck för el-avfall som t.ex. armatur, dator, micro. Du kan inte slänga glödlampor, ledlampor, lysrör där. Det räknas som farligt avfall.

Utnyttja gärna kommunens mobila miljöstation för glödlampor, lysrör, färgburkar och annat farligt avfall. Den kommer nu närmast till Busstorget i Fruängen den 1 september kl. 18-18.30 och nästa gång 13 september 13.30-14.30.

Eldningsförbud – Grillning

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län fr.o.m. kl 12.00 den 11 juni. Det innebär att det är förbjudet elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Styrelsen bedömer att det är tillåtet att grilla på de fasta grillar som föreningen har iordningställt. Se till att du har hink eller vattenkanna med vatten i beredskap nära grillplatsen. Du som grillar ansvarar för att använt grillkol/briketter omhändertas på ett säkert sätt.

Container 30-31 maj

Placeras vid parkeringen Fredrika Bremers gata 1. Där kan du slänga grovsopor men inte farligt avfall eller el-avfall. Särskild säck kommer att finnas för småelektronik.