Motioner till årsstämman i maj 

Enligt §31 i stadgarna ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 1 februari. Styrelsen har beslutat att förlänga den tiden till 31 mars. Skicka din motion till: info@schalettenmodisten.se.

Motionen ska innehålla ett förslag till föreningsstämman att ta ställning till, den kan även innehålla en motivering eller underlag till förslaget. 

Laddstolpar

Installation av laddstolpar för elbilar är nu slutförd för parkeringarna vid FB1 och FB21.
Om du vill använda en laddstolpe krävs:

  • En hyresplats med laddstolpe (en hyresplats kostar i dagsläget 300kr/månad).
  • Ett laddabonnemang hos företaget Elaway. (kostar i dagsläget 69kr/månad).

För att skaffa ett laddabonnemang:

Gå in på Elaways hemsida https://elaway.io/se och välj
”För elbilsägare/Beställ laddabonnemang” och följ instruktionerna.
Här finns en guide till hur man gör om inte Elaways hemsida ger tillräcklig info:
http://schalettenmodisten.se/wp/wp-content/uploads/2023/10/Guide-Elaway-app.pdf

Gästparkering

Nu är alla gästparkeringarna öppna för tillfälligt parkerade bilar igen.
Vanlig taxa gäller och den som inte betalar får p-bot vid kontroll från Aimo park. Nu gäller alltså inte längre att man kan parkera fritt på gästparkering bara för att man har ett giltigt p-bevis från föreningen.