Cykelsopning

Nu är det dags för sopning!

Sopning av källarkorridorer, cykel- och barnvagnsrum kommer att ske under vecka 43, någon gång mellan 24e och 28e oktober.

Nyhetsbrev för september 2022

Styrelsen i föreningen har idag släppt ett nyhetsbrev för september 2022 där vi i styrelsen går igenom viktig information rörande solceller och hur våra elavtal kommer att se ut i framtiden. Samtliga boenden i föreningen uppmanas att läsa igenom nyhetsbrevet för att hålla sig uppdaterade om föreningen och dess pågående aktiviteter.

Ni kommer åt nyhetsbrevet på följande länk:
http://schalettenmodisten.se/wp/wp-content/uploads/2022/09/Nyhetsbrev-for-September-2022.docx

Senaste informationen kring pågående takarbetet

Inför sommarsemestern förväntas arbetet för det pågående arbetet med byte av tak samt installation av solceller vara i princip helt färdig för följande fastigheter:
Fredrika Bremers gata 1-5,15-17 samt 19-21.

Arbetet för föreningens fastigheter på Jenny Nyströms gata samt Fredrika Bremers gata 34-36 kommer att fortsätta efter att sommarsemestrarna är över.

Var extra försiktig när du eldar och grillar – Stockholm stad

Sommaren och ännu mer sol närmar sig och många av oss i föreningen har nog börjat planera inför årets första grill – så härligt! 🙂 Vi i styrelsen vill informera er boende om att eldning avrådes i Stockholms län just nu, det innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. Grillar du utanför fasta grillplatser bör du ha extra mycket vatten bredvid för att snabbt kunna stoppa en olycka.

Avrådan utgår från SMHI:s väderprognos och beslutet fattades den 19 april i samråd med länets räddningstjänster. Beslutet gäller tillsvidare. All eldning sker på eget ansvar.

Se följande sidor för mer info:
https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/04/var-forsiktig-nar-du-eldar/
https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

Väsentliga händelser under 2022 – takbyte och installation av solceller

Byggarbete - Playmobil -siffror 70560 Shop - Eurotoys.se

Under de kommande månaderna påbörjas arbetet med att byta föreningens tak samt installation av solceller.

Starten sker samtidigt i Fredrika Bremers Gata 1-3-5 samt Fredrika Bremers Gata 15-17, där arbetet (takbyte & installation av solceller) för varje huskropp beräknas ta upp till 3 månader. 

Under tiden som arbetet pågår får man räkna med att det kan finnas byggställningar uppe och allt vad det innebär vid ett byggarbete. De boenden som har uteplatser kan fortsatt nyttja sina uteplatser enligt de förutsättningar som finns. Det mesta av arbetena kommer, av naturliga skäl, att ske på taken och det finns i dagsläget inget behov av tillträde till lägenheterna. 


Mer info om de övriga huskropparna i föreningen kommer vid ett senare tillfälle.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Schaletten-Modisten 
🙂

Förtydligande om det senaste infobladet (matavfall)

Styrelsen i Brf. Schaletten-Modisten vill förtydliga för de som läst det senaste infobladet, i det infobrev som delades ut till oss boenden i föreningen stod det att ”senast den 1 januari 2023 kunna hantera kompostavfall”. Detta är en miss och vi i styrelsen vill förtydliga att det enbart är sortering av matavfall som gäller, ingenting annat!

Se bilden nedan för info om vad som klassas som ”matavfall”.

Hjälp föreningen att dela ut kärl till övriga hushåll i föreningen – kontakta styrelsen på ”info@schalettenmodisten.se” för mer info :-)

Nu är det dags att komma igång med sortering av kompostavfall på allvar, föreningen har fått nya sop moloker för kompostavfall, detta i och med regleringar som kräver att senast den 1 januari 2023 ska samtliga hushåll i Stockholm kommun hantera kompostavfall på rätt sätt. Styrelensen i BRF Schaletten-Modisten behöver nu din hjälp med att dela ut dessa behållare till övriga hushåll i föreningen. All hjälp uppskattas och ni är välkomna att kontakta oss för mer information om tid och plats 🙂

Matsvinn & matavfall | Sysav – tar hand om och återvinner avfall