Eldningsförbud – Grillning

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län fr.o.m. kl 12.00 den 11 juni. Det innebär att det är förbjudet elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Styrelsen bedömer att det är tillåtet att grilla på de fasta grillar som föreningen har iordningställt. Se till att du har hink eller vattenkanna med vatten i beredskap nära grillplatsen. Du som grillar ansvarar för att använt grillkol/briketter omhändertas på ett säkert sätt.

Container 30-31 maj

Placeras vid parkeringen Fredrika Bremers gata 1. Där kan du slänga grovsopor men inte farligt avfall eller el-avfall. Särskild säck kommer att finnas för småelektronik.

Container för grovsopor

Kommer att ställas upp vid parkeringen Fredrika Bremers gata 1 den 18-19 januari 2020. Du får inte slänga el-artiklar eller farligt avfall i containern.

P-platsintyg för 2020

Snart dags att hämta p-platsintyg för 2020. Information om var och när kommer i trapphusen.