Förändrad månadsavgift

Föreningens styrelse har beslutat att från 2018-01-01 höja månadsavgiften för föreningens bostadsrätter med 1%. (Detta gäller alltså inte hyresrätter).

Styrelsen har även beslutat att samma datum, 2018-01-01, höja hyran för parkeringsplatserna till 300 kr per månad.

Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Inbrott

Föreningen har haft 2 stycken inbrott i lägenheter den 12:e September och inbrott i källaren FB 1-5 under oktober.

Vi ber er att vara extra vaksamma och anmäla alla eventuella pågående inbrott till 112. Ej pågående brott anmäls till 114 14.

Om du är intresserad av grannsamverkan, vänligen kontakta styrelsen.

Parkeringsunderhåll

Den 29 September from kl 08:00 skall samtliga parkeringar vara tömda på bilar då det skall målas nya parkeringslinjer.
Detta gäller samtliga parkeringar:
Jenny Nyströms gata 10
Fredrika Bremers gata 1
Fredrika Bremers gata 21
Fredrika Bremers gata 34

Detta gäller både boende- och gästparkeringar.

P-tillstånd 2017

P-tillstånd för 2017 hämtas i föreningslokalen (Fredrika Bremers gata 1, på hörnet, 1tr ner):

Lördag 21 Januari 11:00 – 12:00

Ogiltiga P-tillstånd kommer att bötfällas av Q-park from 31 Januari.