Byte av portkoder

1 mars kommer portkoderna att bytas. En vecka innan bytet får du en lapp i brevlådan med den nya koden. Lämna aldrig ut koden till någon du inte med säkerhet vet har rätt att känna till den!

Gemensamhetslokalen

Regeringen har med stöd av den nya pandemilagen beslutat att privata sammankomster ej får förekomma med mer än åtta personer. Detta gäller bland annat sammankomster i förenings gemensamhetslokal. Därför har styrelsen beslutat att inte hyra ut lokalen tills vidare, då styrelsen inte har möjlighet att övervaka att detta upprätthålls.

Testa din(a) brandvarnare!

Advent och jul och levande ljus! Kom ihåg att testa din/dina brandvarnare och byt batteri om det behövs. Sätt gärna en lapp på din dörr som du ser när du går ut med texten: HAR DU SLÄCKT LJUSEN?

Test av fjärrvärmenätet 30 november

Under måndagen kommer Stockholm Exergi att utföra tester av fjärrvärmenätet. Testerna förväntas pågå mellan 8:00-12:00. Leveransen av fjärrvärme kan påverkas under testerna, temperaturen på radiatorerna (elementen) kan tillfälligt sjunka men varmvattnet kommer inte att påverkas.

Stor kostnad för containern

Vår senaste container blev mycket kostsam, 27.000 kr. Detta på grund av att någon boende ställt en färgburk i containern trots att det tydligt framgår av information både på hemsidan och i nyhetsbrev att man inte får det. Vi fick betala sanering av containern. Några boende fick även skor och kläder förstörda. Styrelsen beslutade därför på möte 5/10 att inte tillhandahålla container i framtiden.