Teknisk förvaltning

Nytt telefonnummer och ny mailadress för felanmälan

Från och med 1 april 2014 ansvarar Riksbyggen för teknisk förvaltning. För akut felanmälan (vattenläcka, inget varmvatten e.t.c.) har vi fortfarande avtal med Securitas Jourmontör.

Felanmälan:

Felanmälan görs till Riksbyggen.
Telefon 0771 – 86 08 60
Felanmälan kan även göras på www.riksbyggen.se

Akut felanmälan:

Akut felanmälan görs till Securitas Jourmontör och till styrelsen.

Telefon (styrelsen) 073 – 658 01 95
Mail (styrelsen) info@schalettenmodisten.se
Telefon (Securitas) 08 – 657 77 22

Vid felanmälan skall du ange:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Lägenhetsnummer
• Om du är hyres- eller bostadsrättsinnehavare
• Vilket objekt som det är fel på (om tillämpligt)
• Felets art och beskaffenhet
• Felets konsekvenser
• När felet inträffade
• Felets orsak (om känd)