Teknisk förvaltning

Nytt telefonnummer och ny mailadress för felanmälan

Från och med 1 april 2014 ansvarar Riksbyggen för teknisk förvaltning.

Felanmälan:

Felanmälan görs till Riksbyggen.
Telefon 0771 – 86 08 60
Felanmälan kan även göras på www.riksbyggen.se/kundtjänst

Felanmälan kan göras hela dygnet. Vid akuta fel (vattenläcka, inget varmvatten etc. ) ring Riksbyggen omedelbart!

Vid felanmälan skall du ange:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Lägenhetsnummer
• Om du är hyres- eller bostadsrättsinnehavare
• Vilket objekt som det är fel på (om tillämpligt)
• Felets art och beskaffenhet
• Felets konsekvenser
• När felet inträffade
• Felets orsak (om känd)