Historik

Bostadsrättsföreningen Schaletten-Modisten bildades den 20 december 2002 efter förhandlingar med CB Richard Ellis, som representerade den dåvarande fastighetsägaren Wihlborgs.

I mars 2002 skickades en enkät om bostadsrättsbildning ut till samtliga hyresgäster, och svaren på enkäten gjorde det meningsfullt att fortsätta ombildningsprocessen.

I juni kallades samtliga hyresgäster till ett informationsmöte. Där informerades om hur en ombildning skulle gå till, och en interimsstyrelse tillsattes. Denna bestod av Folke Rosenhall, Fredrik von Wachenfeldt, Thomas Karlsson och Katarina Holmberg (suppleant).

Flera möten hölls med CB Richard Ellis. De hade satt priset på fastigheten till 100 miljoner, vilket till en början inte alls gick att pruta på. Styrelsen anlitade då Curt Larsson som representant gentemot CB Richard Ellis, och priset hamnade slutligen på 92 miljoner. Curt Larsson fortsatte sedan som konsult under den fortsatta ombildningsprocessen.

Den 25 november kallades hyresgästerna till en extra föreningsstämma där det skulle avgöras genom röstning om en bostadsrättsförening skulle bildas eller ej. Utfallet blev 108 för och 4 emot, och i och med detta kunde föreningen bildas.

Då föreningen skulle låna pengar till köpeskillingen togs anbud in från olika banker. Det bästa budet kom från Föreningssparbanken, som efter några justeringar fick uppdraget.

94 köpare behövdes för att affären skulle kunna genomföras. Den 18 december ‑ på mindre än tre veckor ‑ var alla lånehandlingar klara, och den 20 december samlades alla parter för underskrift av avtal. 96 lägenheter i föreningen uppläts som bostadsrätter.