månadsarkiv: juli 2023

Viktig information till boende som har parkeringsplats i föreningen 

Nu påbörjas arbetet med installation av elbilsladdare. 
Grävning och framdragning av el kommer att göras till samtliga parkeringar i föreningen. 
Montering av laddstolpar görs i detta skede enbart på parkeringarna vid Fredrika Bremers gata 1-5 och 19-21. 
Vid framtida behov kan laddstolpar enkelt monteras även på de två övriga parkeringarna eftersom elen är framdragen. 

Vecka 29:  
Skriftlig information till samtliga boende om tidsplanen. 

Vecka 30-31: 
Betalparkeringarna stängs av. 

Vecka 32: 
Måndag 7 augusti påbörjas arbetet med grävning på parkeringen vid Fredrika Bremers gata 34.  
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast söndag 6 augusti
Tisdag 8 augusti påbörjas arbetet med grävning på parkeringen vid Fredrika Bremers gata 1-5. 
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast måndag 7 augusti. 
Onsdag 9 augusti påbörjas arbetet med grävning vid parkeringen vid Jenny Nyströms gata 10. 
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast tisdag 8 augusti. 
Grävning vid parkeringen vid Fredrika Bremers gata 19-21 kommer att göras under veckan, men bilarna kan stå kvar, dock med 1, 5 meters avstånd till träräcket som beskrivs nedan. 
Under de dygn parkeringen är obrukbar får berörda bilägare på egen hand ordna parkering. Föreningen tar inget ansvar för detta. 

Så snart grävningen är klar kan bilarna åter parkeras men med ett avstånd på 1,5 meter från träräcket så att det finns plats för montering av laddstolparna.  
Under den tiden går det också att parkera på de betalparkeringar som finns i föreningen. Det ordinarie p-beviset  gäller under den perioden även där. Parkeringarna kommer då att vara avstängda för andra betalande kunder. 
Aimo Park är informerade om detta och ska inte bötfälla bilar med giltigt p-bevis från föreningen under installationsperioden. 

Observera att tidsplanen är preliminär och kan påverkas av väderlek, oförutsedda komplikationer etc så var uppmärksam på eventuell ny information. 

Informationen hur man ansöker om p-plats med laddmöjlighet och kostnader för detta återkommer vi med.  

Själva laddkostnaden kommer att skötas av Elaway och man tecknar ett individuellt avtal med dem. Mer information kommer även om detta i nästa skede. 

Mejla info@schalettenmodisten.se om du har frågor. 

Styrelsen