Beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vi frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL)

Flytt av årsmöte

Årsmötet uppskjutet, ny tid: 12 juni 19:00 i gemensamhetslokalen
Föreningens årsmöte (endast för medlemmar i föreningen) kommer i år att äga rum tisdagen 12/6 klockan 19:00 i gemensamhetslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.

Kallelse och årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar. Varmt välkomna!

Föreningsstämma/Årsmöte 24 maj

Föreningsstämma (dvs årsmöte): 24 maj 19:00 i gemensamhetslokalen

Föreningens årsmöte (endast för medlemmar i föreningen) kommer i år att äga rum torsdagen 24/5 klockan 19:00 i gemensamhetslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.
Kallelse och årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar. Varmt välkomna!

Förändrad månadsavgift

Föreningens styrelse har beslutat att från 2018-01-01 höja månadsavgiften för föreningens bostadsrätter med 1%. (Detta gäller alltså inte hyresrätter).

Styrelsen har även beslutat att samma datum, 2018-01-01, höja hyran för parkeringsplatserna till 300 kr per månad.

Inbrott

Föreningen har haft 2 stycken inbrott i lägenheter den 12:e September och inbrott i källaren FB 1-5 under oktober.

Vi ber er att vara extra vaksamma och anmäla alla eventuella pågående inbrott till 112. Ej pågående brott anmäls till 114 14.

Om du är intresserad av grannsamverkan, vänligen kontakta styrelsen.