Beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vi frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL)

Flytt av årsmöte

Årsmötet uppskjutet, ny tid: 12 juni 19:00 i gemensamhetslokalen
Föreningens årsmöte (endast för medlemmar i föreningen) kommer i år att äga rum tisdagen 12/6 klockan 19:00 i gemensamhetslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.

Kallelse och årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar. Varmt välkomna!

Föreningsstämma/Årsmöte 24 maj

Föreningsstämma (dvs årsmöte): 24 maj 19:00 i gemensamhetslokalen

Föreningens årsmöte (endast för medlemmar i föreningen) kommer i år att äga rum torsdagen 24/5 klockan 19:00 i gemensamhetslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.
Kallelse och årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar. Varmt välkomna!

Förändrad månadsavgift

Föreningens styrelse har beslutat att från 2018-01-01 höja månadsavgiften för föreningens bostadsrätter med 1%. (Detta gäller alltså inte hyresrätter).

Styrelsen har även beslutat att samma datum, 2018-01-01, höja hyran för parkeringsplatserna till 300 kr per månad.

Inbrott

Föreningen har haft 2 stycken inbrott i lägenheter den 12:e September och inbrott i källaren FB 1-5 under oktober.

Vi ber er att vara extra vaksamma och anmäla alla eventuella pågående inbrott till 112. Ej pågående brott anmäls till 114 14.

Om du är intresserad av grannsamverkan, vänligen kontakta styrelsen.

Att grilla på balkongerna

Grillning på balkong samt i närhet till byggnader

Gällande grillning på balkonger önskar styrelsen att alla medlemmar visar stor hänsyn till sina grannar med avseende på rök och os från grillen och dessutom stor respekt för eld och brandfara.

Du får inte störa dina grannar, röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning, därför kan det vara bra om du pratar med grannarna först. Notera gärna var dina grannars ventilationsgaller sitter och försök undvika dessa. Det kan vara förbjudet att grilla på balkongen när det råder eldningsförbud i området. Kolla med din kommun.

Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en är farligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Du får absolut inte grilla med din inglasning stängd. Ett bra tips är att en elgrill eller gasolgrill osar mindre än en kolgrill.

Läs gärna mer på: http://www.dinsakerhet.se/brand/Grilla/Grilla-pa-balkongen/

Styrelsen rekommenderar därför följande:

Träkolsgrillning på balkonger bör undvikas på grund av att det ryker och osar. Gasolgrillning med gasolflaska på högst 2 liter ansluten, och elgrill kan användas på balkongen då det kan ske utan att störa närboende med os.