Container 30-31 maj

Placeras vid parkeringen Fredrika Bremers gata 1. Där kan du slänga grovsopor men inte farligt avfall eller el-avfall. Särskild säck kommer att finnas för småelektronik.

Container för grovsopor

Kommer att ställas upp vid parkeringen Fredrika Bremers gata 1 den 18-19 januari 2020. Du får inte slänga el-artiklar eller farligt avfall i containern.

P-platsintyg för 2020

Snart dags att hämta p-platsintyg för 2020. Information om var och när kommer i trapphusen.

Tvättstugan JN 14

Bokningssystemet är uppdaterat. Det innebär att alla tidigare bokningar är raderade och måste bokas på nytt. Förhoppningsvis ställer det inte till alltför stora besvär. Systemet var gammalt och behövde uppdateras. En nyhet är att du nu kan avboka ett pass även om tiden för passet är påbörjat. Då kan någon annan boka i stället.