Senaste informationen kring pågående takarbetet

Inför sommarsemestern förväntas arbetet för det pågående arbetet med byte av tak samt installation av solceller vara i princip helt färdig för följande fastigheter:
Fredrika Bremers gata 1-5,15-17 samt 19-21.

Arbetet för föreningens fastigheter på Jenny Nyströms gata samt Fredrika Bremers gata 34-36 kommer att fortsätta efter att sommarsemestrarna är över.

Var extra försiktig när du eldar och grillar – Stockholm stad

Sommaren och ännu mer sol närmar sig och många av oss i föreningen har nog börjat planera inför årets första grill – så härligt! 🙂 Vi i styrelsen vill informera er boende om att eldning avrådes i Stockholms län just nu, det innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. Grillar du utanför fasta grillplatser bör du ha extra mycket vatten bredvid för att snabbt kunna stoppa en olycka.

Avrådan utgår från SMHI:s väderprognos och beslutet fattades den 19 april i samråd med länets räddningstjänster. Beslutet gäller tillsvidare. All eldning sker på eget ansvar.

Se följande sidor för mer info:
https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/04/var-forsiktig-nar-du-eldar/
https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

Förtydligande om det senaste infobladet (matavfall)

Styrelsen i Brf. Schaletten-Modisten vill förtydliga för de som läst det senaste infobladet, i det infobrev som delades ut till oss boenden i föreningen stod det att ”senast den 1 januari 2023 kunna hantera kompostavfall”. Detta är en miss och vi i styrelsen vill förtydliga att det enbart är sortering av matavfall som gäller, ingenting annat!

Se bilden nedan för info om vad som klassas som ”matavfall”.

Hjälp föreningen att dela ut kärl till övriga hushåll i föreningen – kontakta styrelsen på ”info@schalettenmodisten.se” för mer info :-)

Nu är det dags att komma igång med sortering av kompostavfall på allvar, föreningen har fått nya sop moloker för kompostavfall, detta i och med regleringar som kräver att senast den 1 januari 2023 ska samtliga hushåll i Stockholm kommun hantera kompostavfall på rätt sätt. Styrelensen i BRF Schaletten-Modisten behöver nu din hjälp med att dela ut dessa behållare till övriga hushåll i föreningen. All hjälp uppskattas och ni är välkomna att kontakta oss för mer information om tid och plats 🙂

Matsvinn & matavfall | Sysav – tar hand om och återvinner avfall

Problem med molok för sopor utanför Fredrika Bremers Gata 1 – välj den vid Fredrika Bemers Gata 17

På grund av problem med sop moloken utanför Fredrika Bremers Gata 1 hänvisar styrelsen boende i föreningen till sopmoloken Fredrika Bremers Gata 17. Den nya (rektangulära) sopmoloken får inte användas för att slänga vanliga hushållssopor i, dessa moloker får enbart användas för kompostavfall och inget annat. https://goo.gl/maps/Mnaw291PyfEHptCN9 – se rödblå markering i bilden nedan för att se vart sop molok för FB 17 ligger.

Fysiska styrelsemöten och möjlighet till att komma i personlig kontakt med styrelsen i samband med deras ordinarie styrelsemöten.

Från och med september återupptas möjlighet att komma i personlig kontakt med styrelsen i samband med deras ordinarie styrelsemöten. Styrelsen kommer hålla månatliga styrelsemöten i föreningslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.

Datumen som gäller är: 6e september, 4e oktober 1a november och 6e december mellan kl. 18:15-18:30.

Det kan gälla en kortare fråga eller ärenden där det krävs att man ses, t.ex. hämta ut beställda nycklar, betala hyra för gästlägenhet/föreningslokal.