Eldningsförbud – Grillning

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län fr.o.m. kl 12.00 den 11 juni. Det innebär att det är förbjudet elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Styrelsen bedömer att det är tillåtet att grilla på de fasta grillar som föreningen har iordningställt. Se till att du har hink eller vattenkanna med vatten i beredskap nära grillplatsen. Du som grillar ansvarar för att använt grillkol/briketter omhändertas på ett säkert sätt.

Kommentarer inaktiverade.