Gemensamhetslokalen

Regeringen har med stöd av den nya pandemilagen beslutat att privata sammankomster ej får förekomma med mer än åtta personer. Detta gäller bland annat sammankomster i förenings gemensamhetslokal. Därför har styrelsen beslutat att inte hyra ut lokalen tills vidare, då styrelsen inte har möjlighet att övervaka att detta upprätthålls.

Kommentarer inaktiverade.