Hjälp föreningen att dela ut kärl till övriga hushåll i föreningen – kontakta styrelsen på ”info@schalettenmodisten.se” för mer info :-)

Nu är det dags att komma igång med sortering av kompostavfall på allvar, föreningen har fått nya sop moloker för kompostavfall, detta i och med regleringar som kräver att senast den 1 januari 2023 ska samtliga hushåll i Stockholm kommun hantera kompostavfall på rätt sätt. Styrelensen i BRF Schaletten-Modisten behöver nu din hjälp med att dela ut dessa behållare till övriga hushåll i föreningen. All hjälp uppskattas och ni är välkomna att kontakta oss för mer information om tid och plats 🙂

Matsvinn & matavfall | Sysav – tar hand om och återvinner avfall