Styrelsen vill ännu en gång tacka de medlemmar i föreningen som hjälpte till med att dela ut sopkärl, tack!

hjärta - HLR-rådet