Författararkiv: admin

Hjälp föreningen att dela ut kärl till övriga hushåll i föreningen – kontakta styrelsen på ”info@schalettenmodisten.se” för mer info :-)

Nu är det dags att komma igång med sortering av kompostavfall på allvar, föreningen har fått nya sop moloker för kompostavfall, detta i och med regleringar som kräver att senast den 1 januari 2023 ska samtliga hushåll i Stockholm kommun hantera kompostavfall på rätt sätt. Styrelensen i BRF Schaletten-Modisten behöver nu din hjälp med att dela ut dessa behållare till övriga hushåll i föreningen. All hjälp uppskattas och ni är välkomna att kontakta oss för mer information om tid och plats 🙂

Matsvinn & matavfall | Sysav – tar hand om och återvinner avfall

Problem med molok för sopor utanför Fredrika Bremers Gata 1 – välj den vid Fredrika Bemers Gata 17

På grund av problem med sop moloken utanför Fredrika Bremers Gata 1 hänvisar styrelsen boende i föreningen till sopmoloken Fredrika Bremers Gata 17. Den nya (rektangulära) sopmoloken får inte användas för att slänga vanliga hushållssopor i, dessa moloker får enbart användas för kompostavfall och inget annat. https://goo.gl/maps/Mnaw291PyfEHptCN9 – se rödblå markering i bilden nedan för att se vart sop molok för FB 17 ligger.

Fysiska styrelsemöten och möjlighet till att komma i personlig kontakt med styrelsen i samband med deras ordinarie styrelsemöten.

Från och med september återupptas möjlighet att komma i personlig kontakt med styrelsen i samband med deras ordinarie styrelsemöten. Styrelsen kommer hålla månatliga styrelsemöten i föreningslokalen på Fredrika Bremers Gata 1.

Datumen som gäller är: 6e september, 4e oktober 1a november och 6e december mellan kl. 18:15-18:30.

Det kan gälla en kortare fråga eller ärenden där det krävs att man ses, t.ex. hämta ut beställda nycklar, betala hyra för gästlägenhet/föreningslokal.

Sortering av matavfall

Från 1 januari 2023 ska alla hushåll i Stockholm, både villor och flerfamiljshus, sortera ut sitt matavfall. Matavfallshämtning är kostnadsfri för flerfamiljshus om det finns goda hämt-förhållanden och om hämt-frekvensen är en gång i veckan. Samtidigt som våra kostnader minskar så bidrar vi till en bättre miljö. Styrelsen ser över hur sortering av matavfall ska kunna genomföras. Vi planerar ett matavfallskärl vid varje hushålls-sopmolok som vi har. Vid FB 1 omvandlas den tidigare tidningspappersmoloken efter viss ombyggnad för att fungera för matavfall. Vid FB 17 och FB 34 planeras för en annan typ av kärl.

Byte av dörrar loftgångarna

Samtliga dörrar på loftgångarna kommer under året att bytas. Dörrarna kommer att sakna brevinkast. Detta då det bl.a. minskar värmeförluster. Föreningen har underhållsansvar och styrelsen vill befrämja en hög och likvärdig standard, därav kommer vi att byta samtliga loftgångsdörrar. Fasaden får med detta även ett enhetligt och snyggt utseende. I samband med bytet kommer vissa tillval att erbjudas. Postboxar installeras på bottenvåningarna. Lite olika beroende på antal lägenheter och med hänsyn taget till att kunna passera enligt brandsäkerhetsregler. Efter att postboxarna är installerade och besiktigade kommer dörrar att börja monteras.