Kategoriarkiv: Okategoriserade

Parkering under arbetet med laddstolpar

Firman som jobbar med förberedelser för, och installation av, laddstolpar på våra parkeringsplatser är nu klara med grävningen, vilket innebär att man nu kan parkera på sin vanliga plats. För dig med parkeringsplats på FB1 (FB1-5) eller FB21 (FB19-21) gäller parkering 1,5 meter från plankan tills de är klara med respektive laddstolpe (och därefter parkering som vanligt igen). För övriga är det nu fritt fram att parkera som vanligt igen.

Viktig information till boende som har parkeringsplats i föreningen 

Nu påbörjas arbetet med installation av elbilsladdare. 
Grävning och framdragning av el kommer att göras till samtliga parkeringar i föreningen. 
Montering av laddstolpar görs i detta skede enbart på parkeringarna vid Fredrika Bremers gata 1-5 och 19-21. 
Vid framtida behov kan laddstolpar enkelt monteras även på de två övriga parkeringarna eftersom elen är framdragen. 

Vecka 29:  
Skriftlig information till samtliga boende om tidsplanen. 

Vecka 30-31: 
Betalparkeringarna stängs av. 

Vecka 32: 
Måndag 7 augusti påbörjas arbetet med grävning på parkeringen vid Fredrika Bremers gata 34.  
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast söndag 6 augusti
Tisdag 8 augusti påbörjas arbetet med grävning på parkeringen vid Fredrika Bremers gata 1-5. 
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast måndag 7 augusti. 
Onsdag 9 augusti påbörjas arbetet med grävning vid parkeringen vid Jenny Nyströms gata 10. 
Samtliga bilar måste flyttas bort från parkeringen senast tisdag 8 augusti. 
Grävning vid parkeringen vid Fredrika Bremers gata 19-21 kommer att göras under veckan, men bilarna kan stå kvar, dock med 1, 5 meters avstånd till träräcket som beskrivs nedan. 
Under de dygn parkeringen är obrukbar får berörda bilägare på egen hand ordna parkering. Föreningen tar inget ansvar för detta. 

Så snart grävningen är klar kan bilarna åter parkeras men med ett avstånd på 1,5 meter från träräcket så att det finns plats för montering av laddstolparna.  
Under den tiden går det också att parkera på de betalparkeringar som finns i föreningen. Det ordinarie p-beviset  gäller under den perioden även där. Parkeringarna kommer då att vara avstängda för andra betalande kunder. 
Aimo Park är informerade om detta och ska inte bötfälla bilar med giltigt p-bevis från föreningen under installationsperioden. 

Observera att tidsplanen är preliminär och kan påverkas av väderlek, oförutsedda komplikationer etc så var uppmärksam på eventuell ny information. 

Informationen hur man ansöker om p-plats med laddmöjlighet och kostnader för detta återkommer vi med.  

Själva laddkostnaden kommer att skötas av Elaway och man tecknar ett individuellt avtal med dem. Mer information kommer även om detta i nästa skede. 

Mejla info@schalettenmodisten.se om du har frågor. 

Styrelsen 

Cykelsopning

Nu är det dags för sopning!

Sopning av källarkorridorer, cykel- och barnvagnsrum kommer att ske under vecka 17, någon gång mellan 24e och 28e april.

Nyhetsbrev för september 2022

Styrelsen i föreningen har idag släppt ett nyhetsbrev för september 2022 där vi i styrelsen går igenom viktig information rörande solceller och hur våra elavtal kommer att se ut i framtiden. Samtliga boenden i föreningen uppmanas att läsa igenom nyhetsbrevet för att hålla sig uppdaterade om föreningen och dess pågående aktiviteter.

Ni kommer åt nyhetsbrevet på följande länk:
http://schalettenmodisten.se/wp/wp-content/uploads/2022/09/Nyhetsbrev-for-September-2022.docx

Senaste informationen kring pågående takarbetet

Inför sommarsemestern förväntas arbetet för det pågående arbetet med byte av tak samt installation av solceller vara i princip helt färdig för följande fastigheter:
Fredrika Bremers gata 1-5,15-17 samt 19-21.

Arbetet för föreningens fastigheter på Jenny Nyströms gata samt Fredrika Bremers gata 34-36 kommer att fortsätta efter att sommarsemestrarna är över.

Var extra försiktig när du eldar och grillar – Stockholm stad

Sommaren och ännu mer sol närmar sig och många av oss i föreningen har nog börjat planera inför årets första grill – så härligt! 🙂 Vi i styrelsen vill informera er boende om att eldning avrådes i Stockholms län just nu, det innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. Grillar du utanför fasta grillplatser bör du ha extra mycket vatten bredvid för att snabbt kunna stoppa en olycka.

Avrådan utgår från SMHI:s väderprognos och beslutet fattades den 19 april i samråd med länets räddningstjänster. Beslutet gäller tillsvidare. All eldning sker på eget ansvar.

Se följande sidor för mer info:
https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2022/04/var-forsiktig-nar-du-eldar/
https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

Förtydligande om det senaste infobladet (matavfall)

Styrelsen i Brf. Schaletten-Modisten vill förtydliga för de som läst det senaste infobladet, i det infobrev som delades ut till oss boenden i föreningen stod det att ”senast den 1 januari 2023 kunna hantera kompostavfall”. Detta är en miss och vi i styrelsen vill förtydliga att det enbart är sortering av matavfall som gäller, ingenting annat!

Se bilden nedan för info om vad som klassas som ”matavfall”.