Byte av portkoder

1 mars kommer portkoderna att bytas. En vecka innan bytet får du en lapp i brevlådan med den nya koden. Lämna aldrig ut koden till någon du inte med säkerhet vet har rätt att känna till den!