Dagsarkiv: 2021-05-05

Byte av dörrar loftgångarna

Samtliga dörrar på loftgångarna kommer under året att bytas. Dörrarna kommer att sakna brevinkast. Detta då det bl.a. minskar värmeförluster. Föreningen har underhållsansvar och styrelsen vill befrämja en hög och likvärdig standard, därav kommer vi att byta samtliga loftgångsdörrar. Fasaden får med detta även ett enhetligt och snyggt utseende. I samband med bytet kommer vissa tillval att erbjudas. Postboxar installeras på bottenvåningarna. Lite olika beroende på antal lägenheter och med hänsyn taget till att kunna passera enligt brandsäkerhetsregler. Efter att postboxarna är installerade och besiktigade kommer dörrar att börja monteras.